Oplev en helt ny verden til søs! Start dit eventyr i dag.

Book et af vores autoriserede kurser, og lær at sejle sejlbåd, speedbåd eller vandscooter. Den bedste start på et nyt eventyr på vandet.
med økonomisk beståelsesgaranti
Sailors logo

Kurser fra 950 kr med økonomisk beståelsesgaranti

Uanset om dine drømme går på familieture i de skønne danske farvande, deltagelse i kapsejladser eller bare leg på vandet, er det nødvendigt at have både det praktiske og det teoretiske grundlag i orden. Det får du på vores kurser – og vi giver garanti for, at du består på alle sejlerkurser.
bestaaelsesgaranti øvelse på kursus

Bliv sikker til søs med Sailors Kun en tåbe frygter ikke havet

Sådan lyder et gammelt mundheld – og det er så sandt, som det er sagt. Lige så smukt og dragende det bølgende og brusende ocean kan synes, lige så farligt og frygtindgydende kan det fremstå, når det viser sig fra sin allerværste side.

Desværre er der en del sejlere, som ikke har den nødvendige respekt for det vand, der omgiver os – og derfor sker der hvert eneste år ulykker, som kunne være undgået, hvis de implicerede havde truffet de nødvendige forholdsregler.

Find de rette kurser i søfart og sejlads hos Sailors

Sailors ønsker at bidrage til den samlede sikkerhed i især de danske farvande. Mange lyst- og fritidssejlere har nemlig en tendens til at undervurdere risikoen ved at færdes i sund og på bælt, i havnemiljøerne eller på de kystnære strækninger. Men farerne lurer derude. Og derfor bør du som minimum være i besiddelse af de rette certifikater, som giver dig lov til at føre dit fartøj, når du begiver dig ud til søs.

Sailors er leveringsdygtig i såvel vandscooterbevis som i speedbådscertifikat, duelighedsbevis til sejlbåd og DSC/VHF-certifikat.

Sejlbåd du må sejle med duelighedsbevis
Praktisk øvelse, sætter sejl under sejladsen

Hvilket certifikat skal jeg bruge?

Hvilket certifikat eller duelighedsbevis du behøver, kommer helt og holdent an på, hvilken type fartøj du skal føre. Derfor er det vigtigt, at du kender de nøjagtige specifikationer på din båd, inden du vælger kursus.

Du skal blandt andet være opmærksom på, at det siden 2018 har været påkrævet med et vandscooterbevis – en form for kørekort til vandscooter – for på lovmæssig vis at kunne bruge en vandscooter i offentligt farvand. Denne lov blev indført som følge af en forfærdelig ulykke i Københavns inderhavn, hvor to personer omkom. Og dette viser bare, at vand – og de dertil anvendte fartøjer – ikke er noget at spøge med.

Når du står for at skulle vælge dit sejlercertifikat eller duelighedsbevis, er det altså vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i sagerne. Du kan med fordel læse med i det følgende og blive klogere på, hvilket bådcertifikat der er det rette for dig.

Speedbådsbevis Når du har købt en planende motorbåd

Drømmer du om at cruise i en lækker speedbåd, skal du være opmærksom på, at der gælder visse – temmelig strikse – regler for denne type fartøj. Blandt andet skal du, såfremt din speedbåd eller dennes motor overstiger en vis størrelse og kapacitet, være i besiddelse af et speedbådsbevis eller speedbådskørekort for at føre en speedbåd på lovlig og forsvarlig vis.

Ligesom det er tilfældet med vandscooterbevis kan et speedbådsbevis erhverves på en enkelt dag. På Sailors’ speedbådskursus lærer du al den nødvendige teori og praksis omkring det at føre en speedbåd. Sailors er af Søfartsstyrelsen godkendt til afholdelse af speedbådskurser og udstedelse af speedbådskørekort.

Når du tilmelder dig et kursus i speedbådscertifikat hos Sailors, får du adgang til teoretisk kursusmateriale, som ligger online. Her får du information om gældende love og regler for færdsel til søs, for eksempel vigeregler og søsikkerhed. Du lærer også at tolke søsignaler såsom bøjer og skibslys. Og du kan tage selve teoriprøven online forud for den praktiske prøve.

På selve kursusdagen lærer du en del fundamentale manøvrer at kende, herunder hurtigstop, navigation med kompas, tillægning og fortøjning. Den praktiske prøve ligger i forlængelse af kursusdagen, hvor der vil være fuld forplejning og masser af muligheder for at spørge erfarne sejlere om råd til din nye speedbåd.

Har du erhvervet dig et speedbådskørekort, kan du opnå merit for den teoretiske prøve, hvis du senere ønsker at tage et vandscooterbevis. Og ønsker du at tage et duelighedsbevis til sejlbåd, behøver du ikke at tage den praktiske prøve i forbindelse hermed, da de to prøver svarer til hverandre.

Du kan læse mere om speedbådskørekortet her.

Speedbåds som bruges til speedbådskørekort undervisning

Tag et vandscooterbevis, når du har købt vandscooter

Som nævnt er et vandscooterbevis lovpligtigt, hvis du ønsker at bruge en vandscooter eller en jetski i Danmark. Har du anskaffet dig en vandscooter, kan du hos Sailors tage et vandscooterbevis for kun 950 kroner. Kurset varer kun en enkelt dag – og prøverne afholdes på selve dagen.

Før selve dagen får du tilsendt al undervisningsmateriale digitalt, og du får adgang til Sailors’ teoriside, hvor du kan gennemgå diverse videoer og quizzer. Du kan på Sailors vandscooterkursus lære alt om reglerne for færdsel til søs og om, hvorledes du vurderer potentielle risici.

På kursusdagen vil der blive opsat en bane, som svarer til de af Søfartsstyrelsens opstillede krav til vandscooterprøven. Du vil på din egen medbragte vandscooter blive undervist i alle de manøvrer, som du skal mestre for at kunne bestå prøven. Og når du har bestået, vil du have erhvervet dig et vandscooterbevis, som er gyldigt fra beståelsesdagen.

Sailors Instruktør som underviser til vandscooterbevis, på vores vandscooter
Duelighedsbevis, Sæt kurs mod fjerne kyster nu

Sejl sikkert med et duelighedsbevis til sejlbåd

Har du ambitioner om at tilbringe ferien på en sejlbåd eller en motorbåd og måske ligge for anker ud for de smukke danske kyster, er det en god idé at erhverve sig et duelighedsbevis.

Med et duelighedsbevis står du stærkt i mange sammenhænge. For eksempel er der mange havne og marinaer i Danmark, som betinger, at du er i besiddelse af et gyldigt duelighedsbevis for at kunne få en ankerplads. Det samme gælder for visse udlejere af både – og dit forsikringsselskab vil sandsynligvis give dig rabat på din forsikring, hvis du kan dokumentere dine færdigheder til søs med et duelighedsbevis.

Et duelighedsbevis fra Sailors er også gyldigt i mange andre lande end Danmark. Det betyder, at du med et duelighedsbevis kan sejle din båd til flere europæiske lande og få de samme fordele i havnene. Du vil også nemmere kunne leje en båd i et andet land, hvis du kan fremvise et duelighedsbevis.

Et kursus, som munder ud i et duelighedsbevis, forløber over en weekend (tre hele dage) med undervisning på fuldtid hos Sailors. På kurset lærer du de fundamentale elementer i navigation samt læsning af søkort og anvendelse af kompas og håndtering af stor båd. En censor fra Søfartsstyrelsen vil forestå eksaminationen og få dig sikkert igennem, så du efter weekendens kursus kan fremvise et gyldigt duelighedsbevis.

Du kan læse mere om duelighedsbevis og kursus hos Sailors.

Tag dit DSC/VHF-certifikat hos Sailors og bliv skarp på kommunikation til søs

Hvis du vil være helt sikker på at kunne komme i kontakt med landjorden eller andre fartøjer, når du færdes til søs, er det nødvendigt at have det rette kommunikationsudstyr ombord.

Her er en DSC/VHF-radio et oplagt valg. For at betjene en sådan radio er det nødvendigt med et DSC/VHF-certifikat ifølge gældende dansk lov. Derfor bør du tage et godkendt DSC/VHF-kursus og erhverve dig et sådant certifikat – især hvis du planlægger at sejle i åbent farvand. Med en sådan radio vil du nemlig altid kunne komme i kontakt med de relevante instanser, skulle du lide havsnød eller forlis.

Hos Sailors kan du erhverve dig et DSC/VHF-certifikat på et kursus, som blot varer en enkelt dag foruden den tid, du selv bruger på gennemgang af teorien forud for kurset. Undervisningen på selve dagen er intensiv, og derfor er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt ved at læse kursusmaterialet grundigt igennem. Dette får du adgang til online, når til tilmelder dig DSC/VHF-kurset hos Sailors.

Læs mere om DSC/VHF-kurset og certifikatet.

DSC/VHF-radio Kommunikationsudstyr ombord på båd
Loading...